GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Varumärkets digitala framträdande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69593

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69593_1.pdfMasteruppsats2743KbAdobe PDF
View/Open
Title: Varumärkets digitala framträdande
Authors: Skajko, Damir
Issue Date: 10-Sep-2021
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: Volvo
Marknadsföring
varumärkesidentitet
kommunikation
Abstract: Syfte: Det centrala syftet är att utöka kunskapen och ge läsaren en inblick i hur Volvo Cars framställer sin varumärkesidentitet samt hur företaget förhåller sig till företagets branschperspektiv i marknadsföringen. Syftet grundar sig även i att belysa hur marknadsföringen och framställningen av varumärkesidentiteterna fungerar som strategisk kommunikation. Teori: Studiens teoretiska begrepp omfattas av strategi, strategisk planering, strategisk kommunikation, organisationsidentitet, varumärkes... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69593
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011