GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

"Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69517

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69517_1.pdf627KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans
Authors: Bäckström, Sofia
Tedla, Martha
Issue Date: 8-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 1148
Keywords: OnlyFans, användargenererad pornografi, normativ feminitet, explicit innehåll, kvalitativ intervjustudie
Abstract: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen. Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminism Metod: Kvalitativ intervju Material: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26. Resultat: Studiens resultat visar att respondenterna upplever sitt arbete och plattformen OnlyFans som både begränsande och möjlig... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69517
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011