GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Vem får påpeka rasism? Effekten av etnicitet på personbedömningar och acceptans av information om diskriminering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69514

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69514_1.pdfThesis2756KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vem får påpeka rasism? Effekten av etnicitet på personbedömningar och acceptans av information om diskriminering
Authors: Brinck, Elise
Issue Date: 7-Sep-2021
Abstract: Denna studie undersökte huruvida ”allierade” (medlemmar av majoritetsgrupp) bedöms mer positivt än ”targets” (medlemmar av utsatt minoritetsgrupp) när de påpekar diskriminering och rasism, samt om budskapet i högre grad accepteras när det presenteras av en allierad person. Totalt 137 deltagare fick läsa en artikel om diskriminering på den svenska arbetsmarknaden och sedan ange hur de uppfattat artikeln och dess författare, som antingen var en svensk eller en utländsk person. Resultatet visade in... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69514
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011