GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom – psykologers uppfattning av diagnosens inverkan på identitet och behandling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69513

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69513_1.pdfThesis318KbAdobe PDF
View/Open
Title: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom – psykologers uppfattning av diagnosens inverkan på identitet och behandling
Authors: Markeby, Lina
Karlsson, Philippa
Issue Date: 7-Sep-2021
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med föreliggande studie var att undersöka psykologers uppfattning av hur diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom inverkar på patientens identitet samt vilken funktion diagnosen har vid behandling. I studien deltog tio legitimerade psykologer i en semistrukturerad intervju. Data analyserades med tematisk analys. Psykologerna menade att gruppmekanismer kunde förstärka patienters identifikation med diagnosen. De påtalade också att vissa patienter under behandling kunde smälta sa... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69513
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011