GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

ALLSÅNGEN I ANGERED 1980–2019 En explorativ fallstudie av ett långlivat samarbete mellan kulturskola och grundskola


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69501

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69501_1.pdfmain article1158KbAdobe PDF
View/Open
Title: ALLSÅNGEN I ANGERED 1980–2019 En explorativ fallstudie av ett långlivat samarbete mellan kulturskola och grundskola
Authors: Rydberg, Emma
Issue Date: 6-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidat
VT21 IPS LAU927
Keywords: Allsången i Angered
musikhandledare
kulturskola
aktör-nätverkteori
fallstudie
Abstract: Syfte: Detta examensarbete syftar till att undersöka och beskriva hur Allsången i Angered, ett samarbete mellan grundskola och kulturskola som initierades och byggdes upp av musikhandledare, utvecklades och överlevde från 1980 till 2019. Teori: Det centrala teoretiska ramverket utgörs av aktör-nätverkteori (ANT) och mer specifikt Michel Callons översättningsteori. Jag betraktar arbetssättet Allsången i Angered som ett långlivat skolutvecklingsarbete, där projektet består och upprätthålls av... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69501
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011