GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69420

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69420_1.pdfThesis688KbAdobe PDF
View/Open
Title: God redovisningskvalitet, ett verktyg för att få finansiering? - En studie om sambandet
Authors: Magnusson, Tobias
Ristic, Filip
Issue Date: 23-Aug-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Redovisning
M:21:12
Keywords: Redovisningskvalitet
skuldsättningsgrad
AWCA
informationsasymmetri
stora företag
privata företag
K3
US GAAP
Abstract: Bakgrund och problem Många företag är i behov av extern finansiering, för att erhålla denna finansiering behöver de kommunicera sin finansiella ställning till externa intressenter, vilket görs genom redovisningen. Detta har lett till en teoretisk diskussion kring förhållandet mellan skuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. Denna tidigare forskning är inte ense om förhållandet mellan skuldsättningsgrad och redovisningskvalitet. Det finns vissa som menar att högre skuldsättningsgrad lede... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69420
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011