GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69419

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69419_1.pdfThesis885KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utvecklingen mot en modern och digitaliserad revision – En studie om implementering av big data och molntjänster inom revision
Authors: Axelin, Felicia
Petersson, Robin
Issue Date: 23-Aug-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Redovisning
M:21:6
Keywords: digitalisering
big data
molntjänster
revisionsprocess
legitimitetsteorin
Abstract: Bakgrund och problem: Tidigare forskning tror att big data och molntjänster kommer att ha stor påverkan på redovisningsarbetet framöver. Big data är stora volymer av information som hämtas i realtid och som kräver speciella metoder för att hantera. Molntjänster innebär datatjänster som ger användaren tillgång överallt. Digitaliseringstrenderna kan leda till att revisionsarbetet automatiseras och att kraven förändras. Tidigare forskning menar att implementeringen skulle leda till flera förde... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69419
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011