GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Matematikångest


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69401

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69401_1.pdf520KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matematikångest
Other Titles: En kvalitativ intervjustudie om några lärares erfarenheter av matematikångest hos elever på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen
Authors: Läckström, Louise
Molin, Maya
Issue Date: 19-Aug-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
VT21 IPS SLM601
Keywords: matematikångest
matematikängslan
känslosamma svårigheter med matematik
matematiksvårigheter
Abstract: Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. Detta för att skapa en större förståelse kring hur lärare kan förebygga så att eleverna inte behöver känna matematikångest. Studiens teoretiska utgångspunkter är den sociokognitiva teorin där begreppen självtillit och självreglerat lärande används för att beskriva resultatet. Ut... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69401
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011