GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till”


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69387

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69387_1.pdf686KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till”
Other Titles: En kvalitativ intervjustudie om hur elevhälsoteamets olika professioner ser på specialpedagogens profession Kerstin Haglund
Authors: Charafi, Saida
Haglund, Kerstin
Issue Date: 18-Aug-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
VT21 IPS SPP601
Keywords: specialpedagog
profession
yrkesroll
uppdrag
tvärprofessionellt
professionsteori
Abstract: Syftet med studien var att undersöka vilken syn de professioner som ingår i den samlade elevhälsan hade av specialpedagogens profession, yrkesroll och uppdrag. Studien ämnade också att undersöka hur professionerna upplevde arbetet i ett tvärprofessionellt team. Den teoretiska utgångspunkten för studien grundade sig i Brantes professionsteori och Thylefors modell för tvärprofessionella team. Denna kvalitativa studie har inspirerats av den hermeneutiska forskningsansatsen då författarna ämnat tolk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69387
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011