GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69332

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69332_1.pdfmain article589KbAdobe PDF
View/Open
Title: Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?
Other Titles: En kvalitativ intervjustudie med lärare och rektorer
Authors: Nordhäll, Louise
Spjuth, Katarina
Issue Date: 10-Aug-2021
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magister
VT21 IPS SPP601
Keywords: förebyggande elevhälsoarbete
främjande elevhälsoarbete
relationellt lärarskap
pedagogiskt ledarskap
specialpedagog
Abstract: I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande och främjande arbete. Ett större ansvar ligger nu på rek-torer och lärares delaktighet i elevhälsoarbetet och när det gäller specialpedagogens roll så har den förändrats från ett tidigare till stor del åtgärdande individperspektiv till att nu foku-sera på att vara ett stöd t... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69332
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011