GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

MELLAN BILDNING OCH ANSTÄLLNINGSBARHET


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69268

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69268_1.pdfmain article535KbAdobe PDF
View/Open
Title: MELLAN BILDNING OCH ANSTÄLLNINGSBARHET
Other Titles: En kvalitativ studie om utbildningsprogram för generell examen i Sverige
Authors: Löthner, Astrid
Thunander, Ola
Issue Date: 5-Aug-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidat
VT21 IPS PEDG14
Keywords: högre utbildning
bildning
anställningsbarhet
utbildningspolitik
bolognaprocessen
Abstract: Syfte: Det övergripande syfte med denna studie är att undersöka spänningen mellan bildning och ekonomisk nytta inom generella program i svensk högre utbildning. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka argument och resonemang vid inrättandet av ett generellt program samt dess syfte och funktion efter inrättning. Teori: Med utgångspunkt i Lindbergs (2016) perspektiv om högre utbildning har det tillsammans med tidigare forskning utvecklats tre perspektiven för att analysera st... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69268
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011