GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik >

Socioekonomiska och Demografiska Faktorers Påverkan på Adoptering av Miljösubventioner - En Studie om Adoptionen av Ladda-Hemma-Stödet i Sverige mellan 2018 och 2021


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69031

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69031_1.pdfThesis frame2032KbAdobe PDF
View/Open
Title: Socioekonomiska och Demografiska Faktorers Påverkan på Adoptering av Miljösubventioner - En Studie om Adoptionen av Ladda-Hemma-Stödet i Sverige mellan 2018 och 2021
Other Titles: Socio-economic and demographic factors’ influence on the adoption of environmental subsidies - A study on the adoption of the Charge-at-home subsidy in Sweden between 2018 and 2021
Authors: Eklund, Filip
Thornander, Oscar
Issue Date: 2-Jul-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 202107:26
Uppsats
Abstract: Several studies have shown that there has been a change in the climate on earth because of how people have been living. One of the activities that have had a large negative impact on the climate is the use of cars running on fossil fuels. In 2018 the “charge-at-home” subsidy was introduced in Sweden to expedite the transition to electric cars to lower the negative impact of transportation on the earth’s climate. The introduced subsidy lowers the cost of installation and material for newly bought... more
Description: Flertalet studier har visat på en förändring i jordens klimat på grund av människors levnadssätt. En av de aktiviteterna som påverkar klimatet substantiellt är användningen av fordon drivna av fossila bränslen. 2018 infördes Ladda-hemma-stödet i Sverige för att påskynda omställningen till användning av laddbara bilar för att minska transporternas negativa påverkan på jordens klimat. Den införda subventionen minskar kostnaden för installation och material för laddstationer köpta av organisationer och privatpersoner mellan 2018 och 2021. Flertalet studier har undersökt effektiviteten i olika typer av subventioner för att se hur väl de får den påverkan som är tänkt. Däremot finns ett gap på hur subventioner över befolkning adopteras, av vem och var i samhället. Denna studie undersöker därför hur Ladda-hemma-stödet adopterats olika i Sverige och vilka förklaringsfaktorer som ligger till grund för dess skillnader. Resultatet av studien visar att det varit stora skillnader i hur Ladda-hemma-stödet adopteras i Sverige mellan 2018 och 2021. Skillnaderna kan i vissa fall uppgå till så mycket som flera hundra kronor mer per invånare i en viss kommun jämfört med en annan. Vidare undersöks i studien parametrar såsom utbildningsnivå, urbana miljöer, andel invandrare, boendesituation, laddinfrastruktur och andelen redan existerande laddbara bilar. Studiens resultat visar att flera faktorer som utbildningsnivå, publik laddinfrastruktur och andelen laddbara bilar i kommunen samtliga har positiv signifikant effekt på mängden stöd som mottagits.
URI: http://hdl.handle.net/2077/69031
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011