GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69001

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69001_1.pdf1331KbAdobe PDF
View/Open
Title: ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.
Authors: Haugsnes, Wilma
Persson, Linnéa
Issue Date: 1-Jul-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 1158
Keywords: Covid-19, ICA, Reklam, Dagligvaruhandel, Pandemi, Taylor’s six segment message strategy wheel, Bildsemiotiken, Reklaminnehåll
Abstract: Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll. Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategy wheel och bildsemiotiken. Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys. Material: Studien har analyserat reklamfilmer från ICAs reklamkampanj ICA-butiken sända i TV mellan februari 2020 och januari 2021. Resultat: Studiens resultat visade ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69001
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011