Show simple item record

dc.contributor.authorMaloney, Arabel
dc.contributor.authorTorstensson, Lovisa
dc.date.accessioned2021-06-30T10:56:57Z
dc.date.available2021-06-30T10:56:57Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68923
dc.descriptionVid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp till de förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. En anledning till att problemet uppstår är faktumet att det i många organisationer inte är samma personer som lovar en viss kvalitet som sedan utför jobbet. Det finns då en risk för skillnader mellan utlovad och presterad kvalitet. Syftet med arbetet har varit att genom en kvalitativ fallstudie undersöka hur ett städföretag bör använda gemensamma mål för att kunna minska skillnaden mellan utlovad och levererad kvalitet. Syftet har undersökts med hjälp av Principal-agentteorin och Total Quality Management. Det fokus som finns på gemensamma mål inom dessa teorier har använts för att analysera uppsatsens empiri bestående av intervjuer och en enkät. Det blev tydligt att ledningen själva saknade en gemensam målbild, något som behöver åtgärdas innan gemensamma mål för alla i verksamheten kan bli verklighet. Det framkom även att fältpersonalen inte delade ledningens uppfattning om att det fanns ett problem angående kvaliteten. Det innebär att ledningen efter tydlig utformning av mål, måste kommunicera ut bristerna på ett sådant sätt att fältpersonalen förstår. Därefter kan gemensamma mål börja implementeras.sv
dc.description.abstractWhen cleaning public environments, there is a general perception that the quality does not live up to expectations. This is something that is problematic for cleaning companies. One reason for why this problem arises is the fact that in many organizations, it is not the same people who sell the service that performs the cleaning. Therefore, a risk of discrepancy between promised and delivered quality is possible. The purpose of this study has been to investigate how shared goals should be implemented as a way to minimize the difference between promised and delivered quality. This has been done through a case study of a specific company. The purpose has been investigated with the help of Principal Agent Theory and Total Quality Management. The focus on common goals within these theories has been used to analyze the essay's empirics consisting of interviews and a questionnaire. It became clear that the management themselves did not have an explicitly stated shared goal, something that needs to be addressed before shared goals for everyone in the company can become a reality. Another find was that the field staff did not share the management's view that there was a problem regarding the quality of their work. This means that the management, after clearly formulating the goals, must communicate the shortcomings in such a way that the field staff understands. After that, the shared goals can begin to be implemented.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomisv
dc.relation.ispartofseries20/21:35sv
dc.titleKvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretagsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record