GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Books / Böcker (Institutionen för kulturvård) >

Handledning för dendrokronologisk undersökning i kyrkobyggnader


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68677

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68677_3.pdf8763KbAdobe PDF
View/Open
Title: Handledning för dendrokronologisk undersökning i kyrkobyggnader
Authors: Lindblad, Linda
Issue Date: 30-Jun-2021
Extent: 19
Publication type: book
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Svenska kyrkan
Keywords: Dendrokronologi
kulturmiljö
provtagning
kyrkor
Abstract: En handledning om vad den dendrokronologiska metoden är och hur den kan tillämpas på ett varsamt sätt i kyrkliga miljöer. Handledningen syftar till att ur ett antikvariskt perspektiv stödja en god praktik i användandet av dendrokronologi i det bebyggda kyrkliga kulturarvet.
ISBN: 978-91-983974-9-9 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/2077/68677
Appears in Collections:Books / Böcker (Institutionen för kulturvård)

 

 

© Göteborgs universitet 2011