Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Anna
dc.date.accessioned2021-06-21T11:24:56Z
dc.date.available2021-06-21T11:24:56Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68648
dc.description.abstractAtt styra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i rätt riktning är en uppgift som kräver förkunskap om vad som är rätt riktning, men kräver också yrkeskunskap om vilka förmågor och teoretiska kunskaper eleven behöver ha för att kunna bemöta arbetsmarknadens förväntningar. Studiens yttersta syfte är att genom en tydligare kopp ling mellan skolförlagd utbildning och APL minska avbrotten på barn- och fritidsprogrammet. Syftet är också att skapa en bättre och mer relevant utbildning för eleverna, vilket sker genom att belysa vikten av skolförlagd utbildning i relation till APL. Studien vill bidra till kunskapen om dessa elevers situation och möjligheter. Uppsatsen behandlar och berör olika lagar och regler som tigger till grund för det arbetsplatsför lagda lärandet. Även yrkeslärarens uppdrag och ansvar kommer att beröras. Nyckelord för studien är, relat ioner, yrkesidentitet och yrkesgemenskap, delaktighet, lärande samt skolförlagd utbildning och APL. Nyck elorden kommer att sättas i olika perspektiv, beroende på val av infallsvinkel. Teorin tar också upp synen på kunskapens utveckling, där Aristoteles syn på kunskap blir föremål för studien. Studien behandlar i en avslu tande del pragmatismen och där Deweys kunskapssyn kommer presenteras. Förhoppningen är att läsaren ska få en ökad förståelse för vilka faktorer som spelar in i elevens praktiska lä rande, men också hur den skolförlagda delen av utbildningen formar de praktiska kunskaperna och dess nytta. Därtill att få kännedom och förståelse för elevens lärstrategier och kunskap under APL. Uppsatsen be handlar också de förordningar och den forskning som Skolverket står bakom för en förbättrad kvalité på APL. Studien är baserad på sex kvalitativa intervjuer som redovisar elevernas olika lärstrategier och huruvida de reflekterat över sitt lärande och vilka kopplingar som finns mellan den skolförlagda delen av utbildningen och den arbetsplatsförlagda.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMastersv
dc.relation.ispartofseriesVT21 IPS PDAU62sv
dc.subjectAPLsv
dc.subjectyrkesidentitetsv
dc.subjectyrkesgemenskapsv
dc.subjectyrkesläraresv
dc.titleATT STYRA APL I RÄTT RIKTNINGsv
dc.title.alternativeDelaktighet och lärprocesser i yrkesut bildning inom barn- och fritidsprogrammetsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitetswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record