GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Upplevd relationskvalitet hos individer i parrelation via relationsstärkande övningar i mobilapplikationformat


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68640

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68640_1.pdfThesis591KbAdobe PDF
View/Open
Title: Upplevd relationskvalitet hos individer i parrelation via relationsstärkande övningar i mobilapplikationformat
Authors: Åkerblom, Emelie
Issue Date: 18-Jun-2021
Abstract: Syftet med föreliggande kvantitativa kvasiexperimentella studie var att undersöka om en månads användning av en mobillapplikation innehållande relationsstärkande parövningar kan förbättra upplevd relations-kvalitet hos individer i parrelation men också om appanvändarnas relations-kvalitet blir signifikant bättre jämfört med en kontrollgrupp som inte genomför några övningar. I experimentgruppen ingick 63 deltagare och i kontrollgruppen 44. Upplevd relationskvalitet mättes via webbenkäter före res... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68640
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011