GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Felinlärning vid flervalsfrågeprov: Betydelsen av svarsalternativens konkrethet och individens kognitionsbehov


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68637

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68637_1.pdfThesis313KbAdobe PDF
View/Open
Title: Felinlärning vid flervalsfrågeprov: Betydelsen av svarsalternativens konkrethet och individens kognitionsbehov
Authors: Tegehall, Sara
Issue Date: 18-Jun-2021
Abstract: I föreliggande experimentella studie undersöktes påverkan av konkrethet på inlärning av felaktiga svarsalternativ som följd av besvarande av flervalsfrågeprov. Även betydelsen av individens kognitionsbehov undersöktes. I studien deltog 169 gymnasieelever som besvarade två prov, ett med flervalsfrågor där hälften av frågorna hade konkreta alternativ och hälften abstrakta, och ett fritextprov där flervalsprovets frågor återkom med svarsfält i stället för svarsalternativ. Felinlärningen var större ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68637
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011