GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68573

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68573_1.pdfStudent essay1165KbAdobe PDF
View/Open
Title: KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.
Authors: Ostermark, Sabina
Issue Date: 17-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: Forskningsbibliotek
neoinstitutionell teori
organisationskommunikation
Akademi
forskningsfrämjande
rationaliteter
Abstract: This thesis draws from institutional theory when analyzing organizational communication at Karlstad University (KAU). Focal point is the research library and primarily their purpose to support and facilitate research and the dissemination of knowledge. Research questions in this study are: Which conflicting orders of worth are present in KAUs organizational communication? What effects can be seen in the academic librarys law bound purpose to support and facilitate research and the disseminati... more
Description: Undersöker principer för rationalitet inom organisationskommunikation och effekter på universitetsbibliotekets forskningsfrämjande uppdrag. Det kunskapsförmedlande och forskningsfrämjande uppdraget på biblioteket påverkas av strukturer och prioriteringar från ryktbarhetens och produktionens principer. Historia, användarnärhet och bred allmän kännedom är faktorer som bidrar till att det civilas princip dominerar lokalt. Slutsatsen är att motstridiga principer inte kan undvikas utan bör förstås som en förutsättning inom akademin. Resultatet tyder på att expertis på biblioteket kan nyttjas mer effektivt, förutsatt flexibilitet och förmåga att hantera mångtydighet i organisationen som helhet.
URI: http://hdl.handle.net/2077/68573
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011