GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of pedagogical, curricular and professional studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) >
Kandidatuppsatser (IDPP) >

Vad säger bilden? En normkritisk bildanalys av läromedel utifrån genus, rasifiering och funktionsnedsättning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68572

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68572_1.pdf1299KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vad säger bilden? En normkritisk bildanalys av läromedel utifrån genus, rasifiering och funktionsnedsättning
Other Titles: What does the image say? A norm-critical image analysis of textbooks based on gender, race and disability
Authors: Höglind, Anna
Samuelsson, Hanna
Issue Date: 10-Jun-2021
Degree: Student essay
Keywords: Normer, representation, intersektionalitet, genus, rasifiering och läromedel
Abstract: Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur skolans läromedel väljer att representera människor i sitt material. Vi har valt att göra en empirisk bildanalys av två läromedelsböcker som används i undervisningen i våra respektive ämnen Hem- och Konsumentkunskap samt Religion. Som metod har vi använt diskursanalys för att undersöka vilka personer som representeras och på vilket sätt i bilderna, med fokus på kön, rasifiering samt synlig motorisk funktionsnedsättning. Finns det kategorier av män... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68572
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IDPP)

 

 

© Göteborgs universitet 2011