GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68569

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68569_1.pdfUppsats1371KbAdobe PDF
View/Open
Title: En bro över skrivglappet? En interventionsstudie om integrerad grammatikundervisnings effekter på gymnasieelevers argumenterande texter och metaspråkliga förmåga
Other Titles: A bridge over the writing gap? An intervention study investigating integrated grammar teaching and its effects on high school students argumentative texts and metalinguistic understanding.
Authors: Mikmar, Magdalena
Issue Date: 10-Jun-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: grammatikdidaktik
grammatik
argumenterande text
skrivutveckling
skrivförmåga
metaspråk
Abstract: Debatten om ungas sjunkande skrivförmåga lyftes åter när Sveriges Utbildningsradio släppte dokumentären Skrivglappet (2020). Flera anledningar till den bristande skrivförmågan diskuteras i dokumentären men grammatikundervisningen, som många gånger motiveras med att främja skrivutveckling, lämnas obenämnd. I svensk gymnasieskola bedrivs traditionell grammatikundervisning bestående av föreläsningar med tillhörande övningar och har i tidigare forskning inte uppvisat effekt på elevers skrivutvecklin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68569
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011