GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

“Hotfulla” transkvinnor och “dumma” barn - en diskursanalys om kategoriseringen av transpersoner i svenska debatter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68539

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68539_1.pdf397KbAdobe PDF
View/Open
Title: “Hotfulla” transkvinnor och “dumma” barn - en diskursanalys om kategoriseringen av transpersoner i svenska debatter
Authors: Bratel, Adam
Orrhult, Filip
Issue Date: 4-Jun-2021
Degree: Student essay
Keywords: diskursanalys
trans
transpersoner
könsidentitet
kategorisering
Abstract: Uppsatsens syfte är att problematisera diskurser och kategoriseringar i debatter kring temat trans i Sverige. Författarna har analyserat hur problem konstrueras och framställs i de analyserade debatterna och vilka grundläggande antaganden som finns bakom problemdefinitionerna. Även de effekter som kan komma av problemdefinitionerna är av intresse för studien. Fokus riktas också mot vilka röster som hörs i respektive debatter. Analysen grundade sig på empiriskt material bestående av tre medi... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68539
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011