GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Physics / Institutionen för fysik >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för fysik >

Thermodynamics of microscopic environments: From anomalous diffusion to heat engines


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/68414

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_68414_1.pdfThesis without added published papers 15293KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_68414_2.pdfSpikblad590KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: Thermodynamics of microscopic environments: From anomalous diffusion to heat engines
Författare: Argun, Aykut
E-post: argunaykut@gmail.com
Utgivningsdatum: 17-maj-2021
Universitet: Göteborgs universitet. Naturvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Physics ; Institutionen för fysik
Delarbeten: Argun, Aykut, et al. "Non-Boltzmann stationary distributions and nonequilibrium relations in active baths." Physical Review E 94.6 (2016): 062150.
VISA ARTIKEL


Argun, Aykut, et al. "Experimental realization of a minimal microscopic heat engine." Physical Review E 96.5 (2017): 052106.
VISA ARTIKEL


Argun, Aykut, et al. "Enhanced force-field calibration via machine learning." Applied Physics Reviews 7.4 (2020): 041404.
VISA ARTIKEL


Argun, Aykut, Giovanni Volpe, and Stefano Bo. "Classification, inference and segmentation of anomalous diffusion with recurrent neural networks." arXiv preprint arXiv:2104.00553 (2021).
Datum för disputation: 2021-06-14
Disputation: Måndagen den 14.06.2021 kl. 14 i PJ-salen, institutionen för fysik, Fysikgården 2b, Göteborg
Examinationsnivå: Doctor of Philosophy
Publikationstyp: Doctoral thesis
Nyckelord: microscopic thermodynamics
anomalous diffusion
deep learning
heat engines
Sammanfattning: Till skillnad från deras makroskopiska motsvarigheter utvecklas inte mikroskopiska system deterministiskt på grund av inverkan från termiskt brus. Sådana system är föremål för fluktuationer som endast kan studeras inom ramen för stokastisk termodynamik. Under de senaste decennierna har utvecklingen av stokastisk termodynamik lett till mikroskopiska värmemotorer, icke-jämviktsförhållanden, studien av avvikande diffusion och aktiv Brownsk-rörelse. I denna avhandling visar jag experimentellt att... mer
ISBN: 978-91-8009-385-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/68414
Samling:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för fysik

 

 

© Göteborgs universitet 2011