GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68378

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68378_1.pdfStudent Essay1262KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB
Authors: Warnfalk, Jonna
Issue Date: 4-May-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2021:103
Keywords: Våldtäkt
Genusrättsvetenskap
Diskursanalys
Brottsoffer
Våldtäktsmyter
Ideala offer
Abstract: I denna uppsats undersöker jag hur brottsoffer konstrueras i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det objektivitetskrav som ställs på den dömande verksamheten enligt 1 kap. 9 § RF undersöker jag med hjälp av en diskursanalytisk metod huruvida eventuella föreställningar om brottsoffer i våldtäktsmål förekommer i tingsrätternas beskrivning av målsäganden. Uppsatsens undersökning består av två delar. Den första delen utgörs av en redogörelse för hur ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68378
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011