GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Centre for Tourism / Centrum för turism >
Rapport >

MEDBORGARFORSKNING SOM TURISTATTRAKTION En kartläggning av medborgarforskning och dess potential inom maritim turism


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68359

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68359_1.pdfRapport966KbAdobe PDF
View/Open
Title: MEDBORGARFORSKNING SOM TURISTATTRAKTION En kartläggning av medborgarforskning och dess potential inom maritim turism
Authors: Axelsson, Anna
Issue Date: 2021
Series/Report no.: CFT-rapport
2021:01
Abstract: Genom att allmänheten bjuds in att delta i olika delar av den vetenskapliga processen, är medborgaforskning ett sätt att lägga grund för en mer inkluderande forskning och samhällsutveckling. Genom bredden i deltagande som kan åstadkommas, har denna metod potential att öka vår förståelse för hur kultur, miljö och samhälle påverkar varandra. Förutom demokratisering och kunskapsproduktion, kan det även skapa goda effekter på individnivå samt ur en hållbarhetssynpunkt. I linje med att fler efterfrå... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68359
Appears in Collections:Rapport

 

 

© Göteborgs universitet 2011