Göteborgs adress- och industrikalendrar har givits ut i Göteborg från främst 1878. Men tryckta adresskalendrar i Göteborg (bevarade) gavs ut 1775-1776, 1784, 1786, 1792 som Göteborgs stads matriklar. År 1825 och 1848 utkom i Göteborg en "Adresskalender", som dock inte direkt efterföljdes av fler årgångar. Kalendern 1878 var på 431 sidor, varav 136 sidor var annonser. Den innehöll adresser till allmänna inrättningar, yrkesförteckning, fastighetsförteckning och taxeringsvärden samt adressavdelning i Göteborg med "förstäder". (källa: Wikipedia)

Recent Submissions