GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68337

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68337_1.pdf675KbAdobe PDF
View/Open
Title: MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla
Authors: Löfgren, Johannes
Issue Date: 26-Apr-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Student essay
Keywords: Medarbetarskap
ambassadörskap
strategisk intern kommunikation
kulturskolan
Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på kulturskolan i Uddevalla upplever och förhåller sig till sitt kommunikativa uppdrag och på vilka sätt medarbetarna kan ses som ambassadörer för organisationen. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som inbegriper strategisk intern kommunikation, medarbetarskap, ambassadörskap och varumärke. Tanken bakom ramverket är att det bidrar till en förståelse för hur medarbetaren kan ses som en kommunikatör och ambassadör. Studien är kvalitat... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68337
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011