GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses >

ARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER AV SIN DELADE YRKESROLL SOM ARBETSTERAPEUT OCH REHABILITERINGSKOORDINATOR


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68296

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68296_1.pdfBachelor Thesis393KbAdobe PDF
View/Open
Title: ARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER AV SIN DELADE YRKESROLL SOM ARBETSTERAPEUT OCH REHABILITERINGSKOORDINATOR
Authors: Karlsson, Sophie
Sjöberg, Felicia
Issue Date: 20-Apr-2021
Degree: Student essay
Keywords: Occupational therapy
Professional Role
Qualitative research
Work Engagement
Workload
Abstract: Bakgrund Att inta en roll innebär att en person befäster en identitet som är specifikt för just den rollen. Vissa personer innehar ett arbete där de intar olika yrken, innebär det att dessa människor även intar delade eller flera roller genom sina yrkesroller. Det finns likheter mellan arbetsterapeuters och rehabiliteringskoordinatorers arbetsuppgifter, att arbeta med omgivningsfaktorer och personcentrering är en given del i båda yrkena. En del arbetar halva tiden som rehabiliteringskoordin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68296
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011