GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Masteruppsatser >

Värdeskapande kommunikation - en studie om content marketing som strategiskt arbetssätt bland svenska marknadsavdelningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68197

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68197_1.pdfmaster thesis715KbAdobe PDF
View/Open
Title: Värdeskapande kommunikation - en studie om content marketing som strategiskt arbetssätt bland svenska marknadsavdelningar
Authors: Hansson, Jessica
Issue Date: 6-Apr-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsatser
MS26
Keywords: content marketing
strategisk kommunikation
innehåll
Abstract: Studien visar att företagen uppfattar begreppet content marketing väldigt olika vilket synliggörs i deras prioriteringar, arbetssätt och resurser. Utifrån informanternas svar är det tydligt att det existerar skilda uppfattningar om begreppet content marketing och dess innebörd. Informanternas olika uppfattningar om begreppet kan vidare vara en avgörande faktor för val av antalet anställda och hur företaget arbetar med content marketing. Studien visar även att trots en gemensam insikt att en con... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68197
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011