GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : >
Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik >

Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68180

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68180_1.pdfThesis8035KbAdobe PDF
View/Open
Title: Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik
Authors: Schöldéen Nilsson, Vanja
Issue Date: 1-Apr-2021
Degree: Student essay
Keywords: Tennessee Williams
skådespeleri
absurd theatre
experimental
burlesque
performance
avantgarde
Abstract: I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk. Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer a... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68180
Appears in Collections:Masteruppsatser/Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011