GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik >
Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik >

Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68176

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68176_1.pdfThesis frame802KbAdobe PDF
View/Open
Title: Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019
Other Titles: Does degree of housing mix affect unemployment rate? A longitudinal analysis of Gothenburg's primary districts between the years 2014–2019
Authors: Sörensen, Agnes
von Schéele, Lovisa
Issue Date: 31-Mar-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 202103:311
Uppsats
Keywords: social blandningspolitik
grannskapseffekter
boendesegregation
arbetslöshet
paneldata
random effects
Abstract: Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. Ett verktyg för att uppnå socialt blandade områden är att utforma områden med en blandad bostadsprofil som i sin tur väntas attrahera olika typer av hushåll. I linje med detta har Göteborgs Stad ett uttalat mål om att främja ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68176
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011