Sveriges statskalender är en uppslagsbok över organisationer och anställda inom främst staten och övrig offentlig förvaltning. Kalenderns första föregångare utgavs 1728, och namnet statskalendern introducerades år 1813.

Statskalendern innehåller ett brett spektrum av uppgifter om ledande befattningshavare i stat, län, landsting, kommuner, myndigheter, affärsverk med mera. Den innehåller också uppgifter om befattningshavare vid Kungliga Hovstaterna, Europeiska Unionen, utländska beskickningar, vetenskapliga akademier, aktiebolag med statligt ägande, vissa enskilda institutioner och sammanslutningar med mera.

Göteborgs universitetsbibliotek har digitaliserat åren 1880-2010. Tyvärr så har vi inte kunnat göra åren 1882 och 1917 eftersom vi saknar görbara exemplar.

Recent Submissions

View more