GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Rapporter >

Normkreativ krisberedskap – Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla metoder som stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom pandemier


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68170

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68170_1.pdf4634KbAdobe PDF
View/Open
Title: Normkreativ krisberedskap – Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla metoder som stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom pandemier
Authors: Lundälv, Jörgen
Nilsson, Elisabet M.
Eriksson, Magnus
Issue Date: 30-Mar-2021
Publication type: report
Series/Report no.: RISE rapport
2021:33
Abstract: Målet med rapporten är presentera resultatet av genomförd förstudie samt skapa underlag till nästa steg i projektet som går ut på att utveckla lösningar för några av de utmaningar som identifierats. Delresultat av förstudien har också presenterats på en internationell konferens om kris- och riskkommunikation (Eriksson, Lundälv, & Nilsson, 2021). Inom ramen för detta projekt kommer vi ha möjlighet att hantera ett begränsat urval av alla de utmaningar som identifierats i förstudien. Vår förho... more
ISBN: 78-91-89385-18-4
URI: http://hdl.handle.net/2077/68170
Appears in Collections:Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011