GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68158

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68158_1.pdf545KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende
Other Titles: The support that is needed. An interview study with newly graduated nurses about what support is necessary for them to feel secure about working in ordinary housing
Authors: Andgren Ullberg, Rebecca
Moradibanyarani, Kayoumars
Issue Date: 30-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: Hemsjukvård, Kvalitativ intervju, Nyutexaminerade sjuksköterskor, Stöd
Abstract: Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. När den nyutexaminerade går från att ha varit student till att börja arbeta inom hemsjukvården genomgår sjuksköterskan en transition vilket kräver stöd från verksamheten för att känna sig trygg och kunna ge en god och säker vård. ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68158
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011