GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses >

HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68157

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68157_1.pdfBachelor Thesis1117KbAdobe PDF
View/Open
Title: HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
Authors: Grön, Alma
Gustafsson, Felicia
Issue Date: 30-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: Occupational therapy
autism spectrum disorder
equine-assisted therapy
systematic review
Abstract: Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. En stor målgrupp som arbetsterapeuten möter är barn med AST. Arbetsterapeuten arbetar för att möjliggöra för att barnen ska kunna hitta roller, skapa rutiner samt hitta intressen utifrån sina ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68157
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011