GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Mathematical Sciences / Institutionen för matematiska vetenskaper >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för matematiska vetenskaper >

Combinatorics of solvable lattice models with a reflecting end


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68147

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68147_6.pdfspikblad1469KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_68147_7.pdfkappa2417KbAdobe PDF
View/Open
Title: Combinatorics of solvable lattice models with a reflecting end
Authors: Hietala, Linnea
E-mail: linnea.hietala@gu.se
Issue Date: 21-Apr-2021
University: University of Gothenburg. Faculty of Science
Institution: Department of Mathematical Sciences ; Institutionen för matematiska vetenskaper
Parts of work: Paper I. Linnea Hietala, A combinatorial description of certain polynomials related to the XYZ spin chain, SIGMA 16 (2020), 101, 26 pages ar,Xiv:2004.09924v2,
VIEW ARTICLE


Paper II. Linnea Hietala, A combinatorial description of certain polynomials related to the XYZ spin chain. II. The polynomials pn, preprint, arXiv:2104.04651

Paper III. Linnea Hietala, Exact results for the six-vertex model with domain wall boundary conditions and a partially reflecting end, preprint, arXiv:2104.05389
Date of Defence: 2021-05-28
Disputation: Fredag den 28 maj 2021, kl. 13.00, Hörsal: Pascal, Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3, Göteborg. Zoom: https://chalmers.zoom.us/j/67316831518, lösenord: 886721
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: mathematics
mathematical physics
six-vertex model
eight-vertex SOS model
three-color model
reflecting end
domain wall boundary conditions
partition function
determinant formula
XYZ spin chain
alternating sign matrices
special polynomials
positive coefficients
Abstract: I den här avhandlingen studerar vi några exakt lösbara, kvantintegrerbara gittermodeller. Izergin bevisade en determinantformel för partitionsfunktionen till sexvertexmodellen på ett gitter av storlek n × n med Korepins domänväggrandvillkor (domain wall boundary conditions – DWBC). Metoden har blivit ett användbart verktyg för att studera partitionsfunktionen för liknande modeller. Determinantformeln har också visat sig vara användbar för att lösa andra typer av problem. Genom att specialisera p... more
ISBN: 978-91-8009-330-9 (PRINT)
978-91-8009-331-6 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/68147
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för matematiska vetenskaper

 

 

© Göteborgs universitet 2011