GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
HDK­-Valand - Academy of Art and Design / HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2020-) >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten HDK­-Valand >

Hodell och Hellsing: Avigheten I den svenska vanligheten


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68134

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Hodell och Hellsing: Avigheten I den svenska vanligheten
Creator: Haglund, Magnus
Issue Date: Jan-2020
Published in: Sveriges Radio, OBS-essä, Kulturradion
Publication type: artistic work
Keywords: lek
anarkism
experiment
vanlig
ovanlig
språk
Summary: Avigheten i den svenska vanligheten handlar om två författare födda samma år, 1919: Åke Hodell och Lennart Hellsing, och det som förenar deras sätt att arbeta med språket.
Description of project: Denna essä lägger samman två estetiska praktiker och visar hur de hör samman, både som ett uttryck för en mänsklig anarkism och som ett sätt att knåda med språket. Åke Hodell och Lennart Hellsing utforskade på var sitt sätt möjligheterna att transformera den svenska vanligheten och göra den ovanlig, experimentell, utmanande, mänsklig. Den inlästa texten och essän I sin helhet går att läsa och höra på Sveriges Radios hemsida: https://sverigesradio.se/avsnitt/1428576
Type of work: essä
Link to web site: https://sverigesradio.se/avsnitt/1428576
URI: http://hdl.handle.net/2077/68134
Appears in Collections:Artistic Works / Konstnärliga arbeten HDK­-Valand

 

 

© Göteborgs universitet 2011