GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Hur sjuksköterskan kan främja föräldrarnas välbefinnande i vården av deras barn på sjukhus – en litteraturöversikt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68088

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68088_1.pdf416KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur sjuksköterskan kan främja föräldrarnas välbefinnande i vården av deras barn på sjukhus – en litteraturöversikt
Other Titles: How nurses can encourage parents well-being in the care of their hospitalized children – a literature review
Authors: Hermansson, Hannah
Zawari, Somaya
Issue Date: 18-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: Barn som vårdas på sjukhus, bemötande, delaktighet, familjecentrerad vård, föräldrar, stöd
Abstract: BAKGRUND: I dagens barnsjukvård har föräldrarna en större roll än någonsin och de får oftast stanna med barnet under hela vårdtiden. När barn blev inskrivna i sjukvården kunde föräldrar känna stor osäkerhet och rädsla, därför var ett bra bemötande och god kommunikation från sjuksköterskan viktigt samtidigt som familjecentrerad vård bör bedrivas. De föräldrar som fick vara delaktiga i sina barns vård upplevde mer stöd från sjuksköterskan. En liten möjlighet till delaktighet förklarades oftast gen... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68088
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011