GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
Kandidatuppsater / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >

Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68078

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68078_1.pdf959KbAdobe PDF
View/Open
Title: Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap
Other Titles: Pluralism and Spiritual Development in Home Economic Ideological and Narrative Analysis of Teacher Education Texts
Authors: Sundberg, Nicklas
Issue Date: 16-Mar-2021
Degree: Student essay
Keywords: andlig utveckling
barns rätt
hem- och konsumentkunskap
religionsfilosofi
andlig utbildning
kristendom
sekularism
normkritik
pedagogisk grundsyn
fostran
Abstract: Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättigheten till allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andlig utveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- och konsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. Materialet utgörs av texter ur kurslitteratur. Teori hämtas från relevanta juridik, tidigare forskning och filosofi. Analysen beskriver och disku... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68078
Appears in Collections:Kandidatuppsater / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

 

 

© Göteborgs universitet 2011