GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för språk och litteraturer >

The Disruptive Semiotic: A Kristevan Reading of Thomas Hardy’s Fiction


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68076

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68076_1.pdfAbstract155KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_68076_2.pdfThesis2040KbAdobe PDF
View/Open
Title: The Disruptive Semiotic: A Kristevan Reading of Thomas Hardy’s Fiction
Authors: Hellberg, Catharina
Issue Date: 11-May-2021
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Humanities
Institution: Department of Languages and Literatures ; Institutionen för språk och litteraturer
Date of Defence: 2021-06-11
Disputation: Fredagen den 11 juni 2021, kl. 13.00, sal C350, Humanisten, Renströmsgatan 6
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: abjection
Chora
intertextuality
jouissance
palimpsest
signifiance
Abstract: Avhandlingen analyserar Thomas Hardys romaner med syfte att utröna varför de oftast väcker en känsla av ambivalens i läsaren. Med utgångspunkt ifrån Julia Kristevas teori om det semiotiska, enligt vilken intertextualitet uppstår genom en transposition av diskurser som har sin grund i primärprocesserna, åskådliggör avhandlingen hur intertextualiteten i Hardys berättarteknik bidrar till att skapa ambivalens. Intertextualiteten i Hardys fiktion utforskas här som härledande av de idéer Hardy tycks h... more
ISBN: 978-91-8009-292-0 (print)
978-91-8009-293-7 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/2077/68076
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för språk och litteraturer

 

 

© Göteborgs universitet 2011