GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Psykologiskt perspektiv på rättsliga bedömningar av gärningspersoner med narkotikamissbruk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68045

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68045_1.pdfThesis527KbAdobe PDF
View/Open
Title: Psykologiskt perspektiv på rättsliga bedömningar av gärningspersoner med narkotikamissbruk
Authors: Zajac (fd Langer), Hanna
Löfstedt, Alma
Issue Date: 15-Mar-2021
Abstract: Uppsatsen behandlar bedömningar av gärningspersoner med narkotikamissbruk i det svenska rättsväsendet. Området är outforskat och det saknas nationella riktlinjer, därmed föreligger risk för godtyckligt beslutsfattande. En mixad metod användes för att jämföra 104 tingsrättsdomar i misshandelsmål och undersöka om narkotikamissbruk hos gärningspersonen ger strängare påföljd samt hur narkotikamissbruk diskuteras i domarna. Resultaten visade att personer med narkotikamissbruk fick signifikant längre ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68045
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011