GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/68000

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_68000_1.pdfUppsats339KbAdobe PDF
View/Open
Title: Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9
Authors: Truong, Thao
Issue Date: 8-Mar-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: undervisning av nyanlända elever
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
kartläggning
genrepedagogik
Abstract: Den här undersökningen handlar om nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka vad sva-lärare och ämneslärare upplever som viktigt och vilka faktorer som lärarna betraktar som betydelsefulla för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling samt skillnader och likheter ur deras perspektiv. Arbetet fokuserar på att få en inblick i hur lärarna arbetar med sitt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. För att besvara studiens frå... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/68000
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011