GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67999

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67999_1.pdfUppsats584KbAdobe PDF
View/Open
Title: Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker
Authors: Persson, Isabella
Issue Date: 8-Mar-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: svenska som andraspråk
kritisk lexikografi
könsidentitet
sexualitet
flerspråkighet
Abstract: Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de två diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk syn på språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserar ordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. Resultatet tolkas således gentemot ordböckernas utgivningsår... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67999
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011