GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Elevers uppfattningar om lärares språkattityder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67998

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67998_1.pdfUppsats748KbAdobe PDF
View/Open
Title: Elevers uppfattningar om lärares språkattityder
Authors: Kochar, Helin
Issue Date: 8-Mar-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: språkattityder
flerspråkighet
modersmål
förort
transspråkande
mångkulturella urbana skolor
enspråkighetsnorm
Abstract: Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. Det har dock historiskt i Sverige inte alltid varit tillåtet att tala andra språk än svenska i klassrummet. Undersökningens syfte är att ta reda på om detta fortfarande är fallet enligt eleverna och bidra till for... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67998
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011