GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

Med livet kommer döden – psykologers arbete med döden inom mödra- och barnhälsovården


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67829

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67829_1.pdfThesis287KbAdobe PDF
View/Open
Title: Med livet kommer döden – psykologers arbete med döden inom mödra- och barnhälsovården
Authors: Lilja Löwenmark, Agnes
Issue Date: 23-Feb-2021
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med studien var att undersöka hur psykologer inom mödra- och barnhälsovården möter döden i sitt arbete, hur de arbetar med detta samt hur de hanterar det. Fem legitimerade psykologer verksamma inom mödra- och barnhälsovården rekryterades för att intervjuas. Intervjumaterialet analyserades genom tematisk analys. Analysen resulterade i två huvudteman, ”Med livet kommer döden” och ”Sanna möten”. Döden var ett närvarande ämne inom patientarbetet i mödra-och barnhälsovården, i form av dödsånge... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67829
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011