GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Kommunen och den vaga policyn – En fallstudie om kommuners agerande för att stärka förmågan inom det svenska psykologiska försvaret


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67815

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67815_1.pdf520KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kommunen och den vaga policyn – En fallstudie om kommuners agerande för att stärka förmågan inom det svenska psykologiska försvaret
Authors: Hedlund, Lina
Issue Date: 22-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: Vag policy
Kommuner
Implementering
Psykologiskt försvar
Abstract: Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett kommunperspektiv bidra med fördjupad kunskap om kommuners möjlighet att agera inom den vaga policyn, att stärka förmågan inom det svenska psykologiska försvaret. Genom uppsatsens syfte ämnar uppsatsen att bidra till kunskapsluckan kring kommunernas förutsättningar inom det svenska psykologiska försvaret. Teori: Uppsatsens studerar frågan utifrån ett nedifrån- och upp perspektiv med utgångspunkt i ett urval implementeringsteorier och ett analytiskt ra... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67815
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011