GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Research Report >

MOBILITETSHUBBAR FÖR NORRA ÖN. Lärdomar från Tomtebostrand


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67724

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67724_1.pdf864KbAdobe PDF
View/Open
Title: MOBILITETSHUBBAR FÖR NORRA ÖN. Lärdomar från Tomtebostrand
Authors: Stål, Herman
Issue Date: 2021
Extent: 54 sid
Publication type: report
Organization: Företagsekonomiska institutionen
Abstract: I den här rapporten har mitt syfte varit att gå igenom lärdomar från planeringen av Tomtebostrand för att i första hand formulera åtgärdsförslag för hur mobilitetshubbar skall ordnas på Norra Ön och i andra hand generellt för Umeå. Specifikt har jag försökt att besvara hur hubbens möjlighet att fungera som styrmedel för hållbar mobilitet kan ”säkras” genom att navigera sig igenom ett antal olika ”knäckfrågor” som kommit i planeringen av Tomtebostrand. Jag landar i två olika vägar framåt för pla... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67724
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011