GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Neuroscience and Physiology / Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >
Magisteruppsatser >

Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67708

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67708_1.pdfStudent essay9376KbAdobe PDF
View/Open
Title: Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?
Other Titles: Kan ett föräldraskattningsformulär om barns läsförmåga identifiera dyslexi hos skolbarn?
Authors: Löfstedt, Matilda
Hellman, Astrid
Issue Date: 12-Feb-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2020
347
Keywords: dyslexia, screening, parental questionnaire, diagnosis, reading
dyslexi, screening, föräldraskattningsformulär, diagnos, läsning
Abstract: In today's society, great demands are placed on people’s reading and writing ability. Studies have shown that children with dyslexia are at greater risk of developing depression and anxiety than other children. Therefore, a time and costeffective screening instrument is needed to identify dyslexia at an early age. The present study aims to further investigate and evaluate whether dyslexia can be identified in school children through the parental questionnaire Short Dyslexia Scale (SDS). Th... more
Description: I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- och skrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckla depression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- och kostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. Föreliggande studie syftar till att vidare undersöka och utvärdera om föräldraskattningsformuläret Short dyslexia Scale (SDS) kan identifiera dyslexi hos skolbarn. Studien inkluderar en dyslexigrupp och en kontrollgrupp där barnens föräldrar fått fylla i frågeformuläret. Poäng från ett standardiserat ordavkodningstest samt hörförståelsetest samlades också in. Studiens resultat visar att SDS kan identifiera dyslexi hos skolbarn då det visade signifikanta skillnader mellan grupperna och inget överlapp i enskilda resultat. Det blev stor skillnad i prestation mellan grupperna på testning samt deras resultat överensstämde väl med föräldrarnas skattningar.
URI: http://hdl.handle.net/2077/67708
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011