GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Verkliga styrningsutmaningar i megaprojekt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67617

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67617_1.pdf1080KbAdobe PDF
View/Open
Title: Verkliga styrningsutmaningar i megaprojekt
Authors: Mehmeti, Blerim
Nashabat, Bisan Lina
Issue Date: 9-Feb-2021
Degree: Student essay
Keywords: megaprojekt
styrning
mål
förutsättningar
risker
utmaningar
projektstyrningsmodeller
Abstract: Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka de motiv, erfarenheter och reflektioner som beställare av megaprojekt, i det svenska fallet Trafikverket, själva upplever i sin styrning samt sprida kunskaper kring de praktiska utmaningar som framkommer och på så sätt stimulera verksamhetsutveckling bland beställare av megaprojekt. Teori: Det finns tre kritiska perspektiv mot den traditionella projektstyrningslitteraturen som belyser måltriangelns bristande relevans i megaprojekt, den insti... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67617
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011