GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Magisteruppsatser >

”Jag gör rätt av fel anledningar” – sidovinster och inramningar i klimatmeddelanden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/67567

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_67567_1.pdfmagisteruppsats385KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Jag gör rätt av fel anledningar” – sidovinster och inramningar i klimatmeddelanden
Other Titles: "I do the right thing for the wrong reasons" - co-benefits and framing in climate messages
Authors: Fogelholm, Petra
Issue Date: 5-Feb-2021
Degree: Student essay
Abstract: I syfte att förbättra formuleringen av meddelanden som uppmanar till klimatvänliga beteenden undersökte denna studie hur sidovinster, inramning av mål och social påverkan i förhållande till klimatbeteenden kan tänkas påverka människors attityd och utförande av dessa. Åtta informanter i åldrarna 23 till 43, varav sex män och två kvinnor, deltog i semistrukturerade intervjuer som utgick ifrån tre klimateffektiva beteenden; åka tåg, shoppa second hand och välja bort animalier. Informanternas ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/67567
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011